Osteopaatia Akadeemia uus kursus alustab 28.08.2023

Osteopaatia Akadeemia

 

Osteopaatia meistri looming on füüsilise ja vaimse tasakaalu saavutamine osteopaatia tehnikate abil.
Patsiendikeskne suund osteopaatias võimaldab näha patsienti kui tervikut ja sümptomeid nähakse kui energeetiliste blokeeringute tulemusi.
Osteopaatia meistrid kasutavad stuudiumisse pöördunud abivajaja struktuuriliste ja funktsionaalsete seisundite muutuste tuvastamiseks ja hindamiseks verbaalset ja manuaalset kontakti, mille käigus määratletakse võimalike blokeeringute tähendus konkreetsele inimesele.
Pärssivad muutused funktsioonides ja liikumises algavad vaimseid blokeeringuid maha võttes ning toetus osteopaatiale viib ratsionaalseid ja loogilisi teid liikudes tervenemiseni.
Osteopaatia meister näeb abivajaja verbaalses kui ka mitteverbaalses kommunikatsioonis oma meistritööks vaja minevaid märke.
Teadliku nägemise ja kuulamise tulemusena koostatakse märkidest tervikpilt ja tegevuskava.
Tervendamise kava luuakse ennetavaks, tervendavaks, palliatiivse või adjuvantsena vastavalt vajadusele.
Meistri siht on aidata tema poole pöördujail taastada võimalikult suures ulatuses tema isiklikku loomulikku struktuurset terviklikkust ja funktsiooni.
Juhendatakse abivajaja kui indiviidi mõistma duaalseid protsesse ja selle mõju olulisust terveks olemisele ning luuakse eeldusi tervenemisele.
Harjutuskavast, ennetavatest meetmetest, elustiili kohandamisest ning tervishoiumeetodite kasutamisest lähtuvalt isiksuslikest vajadustest.
Osteopaatia meistritöö tulemusel taastatakse keha koordinatsiooni ja rühi eeldused.
Rebalanseering suunab indiviidikohaselt keha ja vaimu koostöö protsessi.
Tutvustab inimeses teadvustatusele tema eksistentsiaalse ajalise ruumi parimat funktsioneerimist.
 

Osteopaatia Akadeemia õppekava vastab EU nr. 16686 osteopaadi standardile.

Pärast meie kooli lõpetamist saab Euroopas kehtiva osteopaadi eriala tunnistuse ja aasta töötanud osteopaadina saab litsentsi, (mis kehtib EU riikides)
MTÜ BOA(www.e-boa.ee) litsentseerib eestis osteopaate koostöös EFFO-ga.

Registreeru kursusele