Osteopaatia Erakool

29.08.2018  alustab Osteopaatia Erakooli neljas grupp Tallinnas.

Õppetöö toimub kahes keeles, eesti- ja vene keeles.

Ühes grupis alustab õppetööd maksimaalselt 20 õpilast. Osteopaadi täiendõpe on suunatud  eelkõige eelneva meditsiinilise haridusega inimestele ja õppetöö nominaalaeg on kolm aastat ja viiakse läbi viiel järjestikusel päeval..

Mittestatsionaarne täiendõpe töötavale inimesele kestab neli aastat, kogumahuga 160 kontaktõppepäeva. Auditoorne õpe viiakse läbi kord kuus neljal järjestikusel päeval, 10 kuul aastas, millele lisandub juhendatud praktika ja isseisev töö. Praktika toimub kooskõlastatult juhendajaga 280h õppeperioodi jooksul. Iseseisva töö osakaal 502 tundi.

Kooli lõpetamisel saad diplomi vastavalt Osteopaadi Euroopa Standardile EN166862015

Täiskasvanute täiendõpe meditsiinilist haridust omavatele tervishoiu töötajatele

TOP