04.09.21
18.09.21
19.09.21

kuuPäev

Kõigile

Kellele mõeldud

18h

Kestvus

Eesti

Keel

270 eurot

tasu

Kursuse ülevaade

Anda teoreetilised ja praktilisi teadmised neuromuskulaarsetest tehnika
struktuuridest, teadkikus neuromuskulaarsetest haigustest, küsimused patsiendile esmasel visiidil. Kursuse lõpus Osteopaatia Akadeemia väljastab tunnistuse läbitud teemadest ja tundidest.

Õppeväljundid

Õpilane tutvub füüsilise keha struktuuriga
Õpilane teab neuromuskulaarseid tehnikaid
Oskab kasutada neuromuskulaarseid võtteid

Sihtgrupp

Oodatud on kõik inimesed, kes hoolivad iseenda tervisest ning sooviksid selle kohta rohkem teada. Eelteadmised anatoomiast ega füsioloogiast ei ole vajalikud.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja massažilauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest
toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste praktikatega. Kõik osalised
saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Registreerimine

Pane end kirja:

kirjutades meile 

annettegrenzstein@gmail.com

Pealkirjaga “Reg: (soovitud kursuse nimetus)”

või helistades +372 55677250