Lihaskiled e. fastsiad

1

Päevi

Terapeutidele

Kellele mõeldud

8h

Kestvus

Eesti

Keel

Kursuse ülevaade

Koolituse eesmärk on anda ülevaade valu ja pingete tekkepõhjustest,
tagajärgedest,mis on talletunud lihaskiledes ja võimalike lahendusvariante
osteopaatiliste tehnikate näol.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, grupitöö, praktiline osa.
Teemad:
Auditoorne töö
• Fastsiad e. lihaskiled.
• Anatoomia, füsioloogia, topograafia
• Osteopaatilised diagnostika printsiibid fatsiate käsitlusel ja korrektsioon.
• Lihaskiled on meie kehal infopank kuhu talletuvad emotsionaalsed
läbielamised ja kõik traumad,

Õppeväljundid

Õpilane tutvub fatsiate anatoomia ja lihtsamate osteopaatia tehnikatega, põhiolemuse,
eesmärgi ning toimega. Õpilane teab tehnikate kasutamise näidustusi ja
vastunäidustusi. Oskab vähemalt 4 osteopaatilist tehnikat fastsiatele.

Sihtgrupp

Terapeudid ja kõik kes teema vastu huvi tunnevad

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja massažilauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest
toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste praktikatega.. Kõik osalised
saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Registreerimine

Pane end kirja:

kirjutades meile info@osteopaat.ee
Pealkirjaga “Reg: (soovitud kursuse nimetus)”

või helistades +372 55577338