25.08.21

Päev

kõigile

Kellele mõeldud

5h

Kestvus

Eesti

Keel

30 eurot

tasu

Kursuse ülevaade

Vaatleme liikumisaparaati, analüüsime, teeme tehnikaid. Küsimused-vastused

Õppeväljundid

Õpilane tutvub anatoomia ja lihtsamate osteopaatia tehnikatega, põhiolemuse,
eesmärgi ning toimega.

Sihtgrupp

Oodatud kõik kes tervendavad keha ja tunnevad huvi osteopaatiliste tehnikate vastu.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja massažilauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest
toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste praktikatega.. Kõik osalised
saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Registreerimine

Pane end kirja:

kirjutades meile info@osteopaat.ee
Pealkirjaga “Reg: (soovitud kursuse nimetus)”

või helistades +372 55577338