04.07.2023

kuupäev

kõigile

Kellele mõeldud

3h

Kestvus

Eesti

Keel

60 eurot

hind

Kursuse ülevaade

Töötoas käsitleme:
– Osteopaatilised alused
– Immunoloogilised algteadmised ja põhimõisted
– Praktiline ja funktsionaalne konfliktoloogia.
– Immuunsuse dünaamika kui elujõudude eluaegne väljendus
– Kuidas ja kus saab motoorikat jälgida?märgid nõrgast immuusüsteemist, häired immuunsüsteemis.

Õppeväljundid

Motiilsus, elujõu väljendus on meie immuunsüsteem.

Osteopaatilise lähenemise edukus on suuresti tingitud erinevate kehastruktuuride poolt väljendatud mitmete liikumisvormide vaatlemisest ja koostoimest.
Ühte neist, motoorikat, iseloomustavad paljud määratlused ja tõlgendused. Selles töötoas määratletakse motoorikat kui liikumist, mis algab varajases embrüonaalses arengus ja kestab kuni elu lõpuni. Motiilsuse liikumine on tingitud vedelike voolust lümfisüsteemis ja seda saab jälgida palpatsiooniga.
Et seda elujõudu väljendavat liikumist paremini tundma õppida, tuleb minna tagasi embrüoloogilise arengu juurde, kus on alguse saanud dünaamilised protsessid. Just see dünaamika määrab suuresti meie morfoloogia ja toimimisviisi.
Teadmiste hetkeseis ja põhjalikumad uuringud erinevates meditsiinivaldkondades näitavad, et teatud tähelepanekud ja kehaväljendid põhinevad teaduslikel tõenditel. See annab meile võimaluse töötada vajalike põhiteadmistega või panna need WG Sutherlandi konteksti: sõrmedega, mis õpivad, teavad, mõtlevad, mõistavad ja lõimivad.
Jo Buekens ja Henrik Stamer struktureerivad oma kursused nii, et osteopaatia fundamentaalseid ideid saab seostada immunoloogia hetketeadmistega.
Lisaks tehakse tööd vastsündinute ja väikelaste dünaamika paremaks mõistmiseks-ema heaolust sõltub väga palju lapse tervislikust seisundist.
Töötoas käsitleme:
– Osteopaatilised alused
– Immunoloogilised algteadmised ja põhimõisted
– Praktiline ja funktsionaalne konfliktoloogia.
– Immuunsuse dünaamika kui elujõudude eluaegne väljendus
– Kuidas ja kus saab motoorikat jälgida?märgid nõrgast immuusüsteemist, häired immuunsüsteemis.

Sihtgrupp

Oodatud on kõik inimesed, kes hoolivad iseenda tervisest ning sooviksid selle kohta rohkem teada. Eelteadmised anatoomiast ega füsioloogiast ei ole vajalikud.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja massažilauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest
toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste praktikatega. Kõik osalised
saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Registreerimine

Pane end kirja:

orovister@gmail.com

helista +37255577338