02.04.2023

Kõigile

Kellele mõeldud

6h

Kestvus

Eesti

Keel

Tasu

50 eurot
Osaline tasu/BOA liikmele 45 eurot

Kursuse ülevaade

Õppeväljundid

Räägin kuidas mõjutab hambumus meie keha tasakaalu. Vaatleme tekkepõhjusi läbi anatoomia, füsioloogia ja psüühika. Milliste osteopaatiliste tehnikatega aidata kehal toime tulla breketite ja kapedega.

Loengu teemad:
•Hambumuse mõju
kehale. Keha on üks tervik.
•Kuidas saab kaasa aidata osteopaat hambumusele
• Mõjud kehale kandes klambreid, breketeid või kapesid?
• hammaste ja organite
seosed
Koolitus koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast.

Tasudes energiapanus 50.-, BOA liikmetele 45.-.

Sihtgrupp

Mõeldud kõigile kellel hambumuse vastu huvi.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja massažilauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest
toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste praktikatega.. Kõik osalised
saavad vajalikud õppematerjalid.

Registreerimine

Pane end kirja:

Juhendab D.O. Osteopaat Annette Grenzstein
Info ja registreerimine annettegrenzstein@gmail.com või telefonil 55677250