Balti Osteopaatide Assotsiatsioon

Eesti osteopaadid Dmitri Tsion, Ragna Oro-Vister ja Nadezda Ysova asutasid Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni.

MTÜ tähtsamateks eesmärkideks on koondada ennekõike Eestis tegutsevaid osteopaate, muuta profesionaalne osteopaadi teenus eestlastele kättesaadavamaks,  selgitada inimestele osteopaadi ja   osteopaatias  lühikursused läbinud terapeudi vahet.

BOA eesmärgiks on pidada registrit osteopaatidest,  kes vastavad    Euroopa Standardikomitee poolt kinnitatud osteopaadi standardile.

Nende eesmärkide ellu viimiseks on alustatud vastavate osteopaatide litsenseerimist ja loodud Osteopaatia Erakool.

osteopaatia_logo_05012016      haldab       

OSTEOPAATIA ERAKOOL

Täiskasvanute täiendõpe meditsiinilist haridust omavatele tervishoiu töötajatele
TOP