Helista+372 5557 7338

Peavalud Vertiigo Tinnitus

Toimumiskuupäev: 04.05.2021
Korraldaja: MTÜ BOA
Sihtgrupp: oodatud on kõik inimesed, kes hoolivad iseenda ja oma lähedaste
tervisest ning sooviksid selle kohta rohkem teada. Eelteadmised anatoomiast ega
füsioloogiast ei ole vajalikud.
Hind: 75.-
Maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Osteopaatia Akadeemia. Liivalaia 43. Tallinn 10145
Kohti: 12


Peavalud. Vertiigo. Tinnitus.


Koolituse eesmärk on anda ülevaade:

  • Peavalud
  • Sagedasemad episoodilised peavalud ja nende käsitlus
  • Kroonilised peavalud ja nende käsitlus
  • Näovalud
  • Pearinglus (vertiigo)
  • Tinnitus (kõrvakohin)
  • Vestibulaarne rehabilitatsioon


Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, grupitöö.
Auditoorne töö


Õppeeesmärk:
Anda teoreetilised ja praktilisi teadmised peapiirkonna valutundlikud
struktuuridest,peavalude rahvusvahelisest klassifikatsioonist,küsimused patsiendile
esmasel visiidil, Migreenihoo vallandajad,kraniaal närvide funktsionaalsus.


Õpiväljundid:
Õpilane tutvub peavalude klassifikatsioonidega
Õpilane teab migreenihoo vallandajaid
Oskab loetleda kraniaalnärve.


Sihtgrupp:
Terapeudid ,massöörid ja kõik, kes teema vastu huvi tunnevad
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Koolitusel peab osalema 100% ulatuses.
Õpiväljundite saavutanule väljastatake soovi korral akadeemia tõend.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja massažilauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest
toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste praktikatega.. Kõik osalised
saavad paberil vajalikud õppematerjalid.


Koolitaja: Ragna Oro-Vister D.O. Osteopaat , aktiivne koolitaja , 2016 Osteopaatia Akadeemia looja, õppejõud.

Registreerimine:
kirjutades meile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pealkirjaga "Reg: (soovitud kursuse nimetus)" või helistades +372 55577338