Helista+372 5557 7338

Raseda diagnostika

Toimumiskuupäev: 20 ja 21 märts 2021
Korraldaja: MTÜ BOA
Sihtgrupp: Rasedate jälgimisega tegelevatele naistearstidele, sünnitusabi- ja günekoloogia eriala
residentidele, ämmaemandatele, perearstidele, pereõdedele ja kõigile teistele, kes puutuvad oma
töös kokku rasedatega või soovivad seda tegema hakata tulevikus. Samuti tulevased emad ja isad,
kes soovivad oma silmaringi selles teemas arendada.
Hind: 180.-
Maht: 12 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Osteopaatia Akadeemia, Liivalaia 43 Tallinn 10145
Kohti: 10


Seminar teemal:
„Raseda diagnostika”


Koolituse eesmärk:
Avardada koolitusel osalenu vaatenurka rasedale naisele ja tema kehas
toimuvatele protsessidele kõigi kolme trimestri vältel.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng. Praktiline osa.


Teemad
Auditoorne töö

  • Raseda diagnostika
  • Töö rasedaga trimestrite kaupa
  • Vaagen ja selle biomehaanika
  • hormonaalsed protsessid raseda organismis


Õpiväljundid: Koolitusel osalenule jagatakse osteopaatilist vaatenurka rasedale naisele ja
protsessidele tema kehas. Luuakse põhjalik anatoomiline vundament, arusaamaks vaagna
biomehaanikat rasedal. Osalenu teab hormonaalseid iseärasusi rasedal, omab ettekujutust
hüpotaalamuse-hüpofüüsi teljest ja lümfidrennaaži pumpadest.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse soovi korral ka
tunnistus.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest toimub info jagamise ja
sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka paarides. Enamasti kasutatakse
tõhustatud lühiloengu meetodit.


Koolitaja: Kati Krill D.O. Osteopaat, Osteopaatia Akadeemia õppejõud.

Registreerimine:
kirjutades This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pealkirjaga "Reg: (soovitud kursuse nimetus)" või helistades +372 58383793