Helista+372 5557 7338

Meditsiini ajalugu ja filosoofia

Toimumiskuupäev: 02/02/2021
Korraldaja: MTÜ BOA
Sihtgrupp: Inimeste tervisliku seisundi parendamisega tegelevad terapeudid.
Hind: 65.-
Maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Osteopaatia Akadeemia, Liivalaia 43 Tallinn 10145
Kohti: 20


Seminar teemal:
„Meditsiini ajalugu ja filosoofia“


Koolituse eesmärk:
Koolitus teeb ülevaate meditsiini ajaloost maailmas. Sukeldume nii teaduslikku kui ka
filosoofilisse aspekti, meditsiinilugu kui teaduslugu ja/või muinaslugu.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng.


Teemad
Auditoorne töö

  • meditsiin vanaaja tsivilisatsioonides ja antiikmaailmas
  • meditsiiniantropoloogia
  • elu ja surma käsitlevad teooriad
  • meditsiin idamaades
  • rahvameditsiin ja arstiteaduse areng 20. sajaldil
  • tervisehoiu areng ja riiklik meditsiin


Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu saab ülevaate maailma meditsiini ajaloost, läänelikust meditsiiniteaduse
tekkest. Rahvameditsiino olemusest ja arengust.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse soovi korral
tunnistus.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor, pabertahvel ning on olemas
internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Suur osa õppest toimub info jagamise ja
sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka paarides. Enamasti kasutatakse
tõhustatud lühiloengu meetodit.


Koolitaja: Kati Krill D.O. Osteopaat, Osteopaatia Akadeemia õppejõud.

Registreerimine:
kirjutades This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pealkirjaga "Reg: (soovitud kursuse nimetus)" või helistades +372 58383793