Helista+372 5557 7338

Osteopaatia Erakooli Õppekava

Õppekava nimetus:
Mittestatsionaarne Osteopaadi kutseõpe

Õppekeel:
Eesti keel

Õppekava maht:
4800 tundi

Õppekava maht hõlmab:

Kontaktõpe (KÕ): 1485 tundi
Kontaktõpe toimub loengu vormis.

Grupipraktika (GP): 200 tundi
Koolituse grupipraktika seineb osteopaatia tehnikate kasutamist kaasõpilaste peal ja omakorda õpitud tehnikate kogemist „modellina“

E – koolitus: 1740 tundi
E-koolitus seisenb E-kooli vahendusel õppematerjalide omandamist ja teadmiste kontrolli teostamist

Iseseisev töö: 1357 tundi
Iseseisev töö seisneb kursusetöö ning lõputöö koostamises, koolitusseminaril vabalt valitud või õpetaja poolt antud teema kohta nong selle õpetajate ja kaasõpilaste ees kaitsmist. Koos mentoriga kliinilisi praktikaid, iseseisvat praktikat.

Koolituse iseseisev praktika seisneb kooli õpetajate või vähemalt 5 aastase töökogemusega, kooli direktoriga kooskõlastatud, osteopaadi mentorluse abil praktiliste tööde teostamist. Mentoriks sobib osteopaat, kes on Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni liige, kelle osteopaadina töötamise tööstaaz on vähemalt 3 aastat

Praktika kaitsmine toimub pärast iseseisva praktika tundide tegemist, ning hõlmab endas kursuse ja õpetajate ees praktilise töö tegemist koos selgituste andmisega tehtavale tööle.

Õppe eesmärgid:

Õppe peamiseks eesmärgiks on osteopaatia põhiprintsiipide omandamine.
Nendeks printsiipideks on:
Inimene on dünaamiline ja funktsionaalne tervik, kelle tervise seisundit mõjutab keha, mõistus ja hing; kui üks süsteemiosa muutub, muudab see tervet süsteemi tasakaalu

Kehal on eneseregulatsioonimehhanismid ja on olemuselt isetervenev. Inimene püüab alati taastada omaenda dünaamilist tasakaalu ja saavutada homöostaasi

Struktuur ja funktsioon on inimolendi kõigil tasanditel vastastikku seotud

ESIMESE KÜMNE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU

On teadlik osteopaatia konseptsioonist ja filosoofiast, ning suudab orienteeruda funktsionaalses anatoomias.

On endale selgeks teinud inimorganismi füsioloogilised seosed, teooria ja üldised osteopaatilised tehnikad, ning suudab neid teadmisi rakendada.
omandab strukturaalse osteopaatia lihas energeetilise tehnika biomehaanika, füsioloogia ja põhimõtted.

Oskab kasutada üldiseid osteopaatilisi manipulatsioone.
tunneb ja suudab kasutada tehnikaid tugiliikumisaparaadi tasakaalustamiseks.

Oskab kasutada strukturaalse osteopaatia otsetehnikad ja “pikahoova” tehnikaid

Omandab kraniaalse osteopaatia teooria ja suudab vastavaid osteopaatilisi manipulatsioone rakendada.

Saab selgeks müafastsiaalse osteopaatia anatoomia ja füsioloogia ning suudab läbi viia diagnostilised testid ja teha korrektsiooni.

Valdab Chapmani neurolümfaatilisi punkte.
On omandanud teadmised osteopaatilise anatoomia,füsioloogia kohta.

TEISE KÜMNE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU

Omandab teadmised neuroloogia praktilisest anatoomiast ja osteopaatilisest füsioloogiast.

Omandab kraniaalse osteopaatia patoloogia, kliinilised tunnused ja osteopaatilised tehnikad

Saab ülevaate röntgenoloogiast ja teadmised ülesvõtete lugemiseks.

Omandab algtõed ja lihtsamad võtted vistseraalse osteopaatia kohta,osteopaatilise pediaatria ja raseduspatoloogia kohta.

Suudab kasutada müofastsiaalse osteopaatia kõiki tehnikaid

KOLMANDA KÜMNE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU

Teeb endale arusaadavaks günekoloogia osteopaatilised seosed, patoloogia ja kasutatavad korrektsiooni tehnikad.

Saab teadmised vistseraalse osteopaatia ja osteopaatilise pediaatria kohta, suudab vastavaid tehnikaid rakendada ja seoseid mõista.

On teadlik veresoonte erinevatest manipulatsioonidest.
suudab mõista tsirkulatoorset osteopaatiat ja kasutada vastavaid tehnikaid.(lümfotrenaaž ja närvipuu manipulatsioonid.)

Omandab suure kiirusega väikese amplituudiga korrektsiooni tehnikad tugiliikumisaparaadil,valdab pehmekoeteraapia erinevaid käsitlusi.

VIIMASE VIIE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU

Omandab individuaalse strukturaalosteopaatia praktika

Omandab individuaalne kraniaalosteopaatia praktika

Omandab individuaalse vistseraalosteopaatia praktika

On saanud positiivse tulemuse diplomitöö kaitsmisel

Õppeaja kestus:

Mittestatsionaarne õpe töötavale inimesele koosneb 35 õppemoodulist ja kestab kolm ja pool aastat, mille jooksul läbitakse seitse(7) alarühma teema blokki.

Auditoorne õpe viiakse läbi üks ( 1) kord kuus viiel päeval, kümmnel (10) kuul aastas, millele lisandub teadmiste omandamine E-kooli vahendusel ja iseseisev töö.

Õppevormid ja meetodid:

Loeng, töötoad ja seminarid, E-õpe, konsultatsioonid, iseseisev õppimine , kirjaliktöö, juhendatud praktika, patsiendikaart .

Loengud: neis edastatakse ja kommenteeritakse võtme teemat, mis põhineb tõenduspõhisel teabel, stimuleerib kriitilist mõtlemist ja arutelu ning innustab õppureid ise oma teadmisi ja arusaamu avardama

Töötoad ja seminarid: enamasti hõlmavad need tööd väikestes rühmades, oskuste lihvimist, arutelu ja ettekandeid

Konsultatsioonid: need võivad toetada enesehindamise protsessi ning juhendaja soovitusi ja tagasisidet. Samuti toetavad need individuaalset või rühmatööd ja lõputööks valmistumist.

Iseseisvalt juhitud ja suunitletud õppimine: see on oluline osa õppekavast. See võib hõlmata konkreetseteks ülesanneteks valmistumist, kordamist/arutelu, osteopaatiatehnikate praktikat ja ressursipõhise õppe kasutamist, sh elektrooniliselt ja muudes formaatides kättesaadavad õppevahendid ja E-kool.

Kirjalik töö (hõlmab ka lõputööd): enamasti teostavad õppurid individuaalse osteopaatiateemalise uurimisprojekti või -töö individuaalselt.

Juhendatud praktika: osteopaadi töövõtete kasutamine juhendaja juuresolekul.

Õpingute alustamise tingimused:

Õppurilt eeldame piisavat emotsionaalset küpsust koolituse tingimustega toimetulekuks ning huvi, entusiasmi ja valmisolekut õppida ja praktiseerida nii üheskoos kui iseseisvalt.

Kooli astumiseks on vajalikud :

 • Sooviavaldus
 • Läbida vestlusvoor.
 • Sõlmida Koolitusleping.

Õppekava sisu

Õppekavas on õppeained, mis annavad osteopaadina tegutsemiseks vajalikud oskused ja teadmised ning põhiaineid toetavad õppeained,

Osteopaatia ajalugu,konseptsioon ja filosoofia 23 tundi kontaktõpet , 5 tundi iseseisvat tööd.

Inimkeha funktsionaalne anatoomia 112 tundi kontaktõpet ja 9 tundi iseseisvat tööd.

Inimkeha füsioloogia 800 tundi kontaktõpet/ e-kooli materjalid ja 8 tundi iseseisvat tööd

Neuroloogia: 168 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 9 tundi
Praktiline anatoomia ja osteopaatiline füsioloogia
Patofüsioloogia ja patoloogia

Röntgenooloogia: 40 tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd
Röntgenoloogilise vaatluse metodoloogia ja diagnostika
Tugisamba-, suurte- ja väikeste liigeste radiograafiline diagnostika

Strukturaalne osteopaatia: 175 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 56 tundi
Lihasenergeetilise tehnika biomehhaanika, füsioloogia ja põhimõtted
Lihasenergeetiline tehnika vaagnal,alaseljal ja alajäsemetel
Lihasenergeetiline tehnika nimmepiirkonnas, rinnakorvil ja roietel.
Lihasenergeetiline tehnika kaelal ja ülajäsemetel

Müofastsiaalne osteopaatia: 40 tundi kontaktõpet ja gruppi praktikat 24 tundi

Anatoomia ja füsioloogia
Diagnostilised testid ,funktsionaalse seisundi hindamine ja korrektsiooni tehnikad
Neuromuskulaarne massaaz

Kraniaalne osteopaatia: 147 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 66 tundi
Koljuluude anatoomia ja füioloogia
Koljuluude patofüsioloogia
Osteopaatiline patoloogia
Koljuluude diagnostilised testid ja korrektsioon
Kliinilised tunnused
Hambumushäired

Tsirkulatoorne osteopaatia: 42 tundi kontaktõpet, iseseisvat tööd 5 tundi ja grupi praktikat 10 tundi
Lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia
Lümfodrenaazi tehnikad
Veresoonte manipulatsioonid.
Chapmani refeleksid

Vistseraalne osteopaatia: 162 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 63 tundi
Kõhuõõne organite anatoomia-füsioloogia.
Seedeorganite vistseraalne osteopaatia
Kõri-neelu anatoomia,tehnikad.
Südame-kopsu süsteemid.

Günekoloogia: 40tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 20 tundi
Eesnääre: anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, testimine, korrektsioon
Emakas, munajuhad, munasarjad: anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, testimine, korrektsioon

Pediaatria, rasedus, raseduspataloogia 150 tundi kontaktõpet, iseseisvat tööd 15 tundi, grupi praktikat 20 tundi
Laste osteopaatilise ravi metodoloogia
Vaagnaluude biomehhaanika sünnituse ajal.
Sünnituse biomehhaanika sõltuvalt loote asendist.
Osteopaatilised konfliktid sünnituse ajal.
Laste luusiseste kahjustuste korrektsioonitehnikad: kuklaluu, kiilluu, laubaluu, kiiruluude ja oimuluude puhul.
Peamised probleemid, mis naistel sünnituse ajal esinevad või tekkida võivad.
Korrektsioonitehnikad, mis kõrvaldavad disfunktsioonid.
Raseda ettevalmistamine sünnitamiseks.
Osteopaatilised tehnikad, mida sünnituse ajal kasutada.

Iseseisev praktika, koostöös mentoriga 736 tundi

Lõputöö ettevalmistus: iseseisevat tööd 460 tundi

Õpetajad:

Sergei Tamberg-Stenkin
Galina Piskunova
Ragna Oro-Vister
Olga Stenkova
Lydia Andrejeva
Selena Tamberg-Stenkin
Pille Padar
Kati Krill
Maarika Jaaksoo
Vladimir Lantsov
Anton Markitan

Õpingute lõpetamise nõuded,kontroll ja hindamine.

Kõik hindamised toimuvad skaalal arvestatud või mittearvestatud.

Õppurite teadmiste ja oskuste kontrolli korraldavad ja viivad läbi Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni Eksamineerimisnõukogu (BOAEN) poolt esitatud ja kooli direktori poolt kinnitatud ekspertidest osteopaatid.

Õpitud teadmiste kontrollimine toimub kirjalike ja praktiliste testide vormis .

Testid (vahearvestused) on sooritatud positiivselt,loetakse arvestatuks, kui õpilane pole eksinud osteopaatia põhitõdede vastu ja vähemalt 70 % esitatud põhjuse-tagajärje seostest on õiged.

Teoreetilise või praktilise vahearvestuste mitterahuldava tulemuse korral selgitatakse õppurile tema tehtud vigu ja tal on õigus kordus soorituseks ühe kuu jooksul peale ebaõnnestunud sooritust.

Õppurite õpitulemused säilitatakse koos BOA dokumentatsiooniga täiendkoolitust korraldanud kooli arhiivis.

Osteopaatia Erakooli õppekava läbinud õppurite lõpueksami kohta koostab BOA juhatus käskkirja, mis hõlmab endas:

 • lõpueksami aeg ja koht;
 • eksamineerimiskomisjoni koosseis;
 • lõppueksamil osalevate õppurite nimekiri;

Lõpueksam toimub kliinilise eksami vormis, suuliste küsimuste – vastustega, mille käigus hinnatakse nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi osteopaadi pädevuse hindamiseks.

Lõpueksam on Eesti keeles.( Vajadusel tõlge eksamineeritava kulul)

Lõpueksamile eelneb lõputöö koostamine, mille esitamine on võimalik peale lõpueksami sooritamist. Lõputöö teemad kooskõlastatakse Kooli ja õppuri vahel, üks kuu pärast teise kursuse lõpuarvestust.

Lõpueksamile pääsu eelduseks on:

 • kõigi vahearvestuste sooritus
 • 100%osalus kontaktõppe tundides
 • täies mahus tehtud praktika koos praktika kokkuvõtte kaitsmisega.

Kooli direktori ettepanekul on õigus lubada lõpueksamile õppur, kellel on eeldused täitmata kuid kelle eelnev õppeedukus näitab, et ta on suuteline eksamit edukalt sooritama. Vastav luba eeldab BOAEN i otsust.

Eksameid võtab vastu BOAEN poolt esitatud ja kooli direktori poolt kinnitatud eksamikomisjon.

Lõputöid retsenseerib BOAEN´i liige.

Lõppueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on vastanud õigesti vähemalt 70 % küsimustest ja praktilises töös on järginud osteopaatia põhitõdesid ja manipulatsioone.

Kui kooli lõpueksam jääb sooritamata, on õppuril õigus sooritada korduseksam järgmisel aastal.

Kool loetakse lõpetatuks, kui lõpueksam on sooritatud.

Kooli edukalt lõpetanule omistatakse osteopaadi kvalifikatsioon tõendav tunnistus ja diplom.

Õppekava õpiväljundid:

Õppekava läbinud õppur on omandanud endale järgmised osteopaadi pädevused:

 • Osteopaatia ajalugu, põhimõtted ja lähenemine tervishoiule;
 • Põhiteadusharud, mis on olulised osteopaatiapraktikas;
 • Anamnees ja raviplaan;
 • Teadmised manuaalsetest ravisekkumise mehhanismidest ja biokeemilisest, rakutasandi ja üldanatoomilisest ravivastusest;
 • Võime hinnata kriitiliselt meditsiinilist ja teaduslikku kirjandust ning kasutada praktikas asjakohast ja ajakohast teavet;
 • Palpeerimispädevus ja kliinilised oskused keha väärtalitluse diagnoosimiseks põhirõhuga osteopaatilisel diagnoosil;
 • Pädevus mitmekülgsetes osteopaatilistes oskustes;
 • Pädevus füüsilise läbivaatuse teostamiseks ning asjakohaste proovide ja andmete, sh pildidiagnostika ja laboritulemuste mõistmise osas;
 • Teadmised ja oskused diagnostikas ja osteopaatilises ravis osteopaatiamudelite ja tulemuste hindamise abil;
 • Põhjalikud teadmised osteopaatilise ravi näidustuste ning teatud osteopaatiliste võtete vastunäidustuste kohta;
 • Tervishoiu eetilised ja juriidilised aspektid;
 • Baasteadmised üldkasutatavast tavameditsiinist ning täiendavast ja alternatiivsest meditsiinist;
 • Teadmised praktika-, finants- ja andmehaldusest ning osteopaatiapraktikaga seotud eeskirjadest;
 • Eneseteadlikkus ja enesekriitika oskus ning võime vastata positiivselt patsientide ja kolleegide tagasisidele.

Õppeplaan

õppeplaan